• صفحه اصلی
  • امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2-4 بازدید : 406 صفحه: 67 - 76

نوع مقاله: پژوهشی