لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 بهشید ارفع نیا beh.arfania@iauctb.ac.ir هیات علمی استاد دکترا