• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2-2 بازدید : 697 صفحه: 23 - 43

نوع مقاله: پژوهشی