• صفحه اصلی
  • مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2-3 بازدید : 650 صفحه: 44 - 66

نوع مقاله: پژوهشی