• صفحه اصلی
  • تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401043138609 بازدید : 482 صفحه: 31 - 55

10.52547/ahrar.38609.2.4.31

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط