• صفحه اصلی
  • تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401043138609 بازدید : 44 صفحه: 31 - 55

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط