• صفحه اصلی
  • بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110233559 بازدید : 531 صفحه: 41 - 51

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط