• صفحه اصلی
  • بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110233557 بازدید : 572 صفحه: 14 - 25

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط